Tử Vi Tuổi Dần 2016

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Bính Dần 30 Tuổi – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH DẦN – 30 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 09-2-1986 đến 28-1-1987) Vật Phẩm May Mắn Nữ Bính Dần 30 tuổi: Quan Âm Ngồi Thiền Tướng tinh: Chim Trĩ – Con dòng Xích Đế, cô quạnh Mạng: Lư Trung Hỏa (Lửa Lò) Sao: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của Vận niên: Thổ lộng Nguyệt

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Nhâm Dần 54 Tuổi – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM DẦN – 54 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 5-2-1962 đến 24-1-1963) Vật Phẩm May Mắn Nữ Nhâm Dần 54 tuổi: Nhẫn Tỳ Hưu Ngọc Xanh Tướng tinh: Con Ngựa- Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kim bạch Kim (Vàng trắng) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Canh Dần 66 Tuổi – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – CANH DẦN – 66 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 17-2-1950 đến 05-2-1951) Vật Phẩm May Mắn Nữ Canh Dần 66 tuổi: Hồ Lô Phúc Lộc Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Thanh Đế, trường Mạng MẠNG: Tòng Bá Mộc (Cây Tùng Bác) SAO: Mộc Đức: may mắn, phúc lộc đầy đủ HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân VẬN NIÊN:

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Bính Dần 90 Tuổi – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH DẦN – 90 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 13-02-1926 đến 01-02-1937) Vật Phẩm May Mắn Nữ Bính Dần 90 tuổi: Ngọc Bội Phật Quan Âm Tướng tinh: Chim Trĩ – Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN : Toán Tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê giáp Viên

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Mậu Dần 78 Tuổi – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU DẦN – 78 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 31-1-1938 đến 18-2-1939) Vật Phẩm May Mắn Nữ Mậu Dần 78 tuổi: Tỳ Hưu Sức Khỏe Tướng tinh: Con Thuồng Luồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành Đầu Thổ (Đất trên Thành) SAO: La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN: Địa võng: Rối rắm, lo âu VẬN NIÊN: Thố lộng

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Mậu Dần 18 Tuổi – Dương Nam

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU DẦN – 18 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 28-1-1998 đến 15-2-1999) Vật Phẩm May Mắn Nam Mậu Dần 18 tuổi: Vòng Tay Mã Não Đỏ Tướng tinh: Con Thuồng Luồng – Con dòng Huỳnh Đế, Phú Quý Mạng: Thành Đầu Thổ ( Đất trên thành) Sao: Mộc Đức: may mắn danh lộc tốt Hạn: Huỳnh Tuyền: phòng bệnh nạn Vận niên: Kê