Tử Vi Tuổi Dần 2016

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Dần – nam mạng

Sanh năm: 1950, 2010 và 2070 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá) Khắc LỘ BÀN THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON HEO Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Dần – nam mạng

Sanh năm: 1962, 2022 và 2082 Cung CẤN. Trực TRỪ Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON NGỰA Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Địa Võng: Tai tiếng, coi chứng tù tội Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp