Tử Vi Tuổi Tuất 2016

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Canh Tuất 46 Tuổi – Dương Nữ

CANH TUẤT – 46 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 6-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn: Cầu Thạch Anh Vàng Non   Tướng tinh: Con Cáo. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Thoa xuyến Kim ( Vàng nữ trang) SAO: Kế Đô : hao tài, đau ốm HẠN: Thiên tinh : rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) THIÊN CAN: Canh

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Mậu Tuất 58 Tuổi – Dương Nữ

MẬU TUẤT – 58 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 18-2-1958 đến 7-2-1959) Vật Phẩm May Mắn: Bình Phượng Hoàng   Tướng tinh : Con Vượn. Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN : Huỳnh Tuyền : Phòng bệnh nặng VẬN NIÊN : Ngưu canh Điền (Trâu cày ruộng) tốt THIÊN CAN

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Bính Tuất 70 Tuổi – Dương Nữ

BÍNH TUẤT – 70 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Thanh Ngọc   Tướng tinh : Con Trâu: Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG : Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO : Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN : Địa Võng : Nhiều việc lo âu VẬN NIÊN : Dương hồi ngạn (Dê về suối)

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Giáp Tuất 82 Tuổi – Dương Nữ

GIÁP TUẤT – 82 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 14-2-1934 đến 3-2-1935) Vật Phẩm May Mắn: Rùa Xanh Ban Phước   Tướng tinh : Con Ngựa: Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Kế Đô : Ốm đau, hao tốn HẠN : Thiên tinh: Rối rắm, bất hòa VẬN NIÊN : Cẩu cuồng phong (Chó dại) xấu THIÊN CAN

Tử vi năm 2014 tuổi Giáp Tuất – nam mạng

Sanh năm:1934 đến 1994 và 2054 Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON CHÓ. Tương tinh CON NGỰA Sao: Thổ tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay Mạng: Hỏa gặp năm Thổ:

Tử vi năm 2014 tuổi Giáp Tuất – nữ mạng

Sanh năm: 1934, 1994 và 2054 Cung CẤN Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON NGỰA Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Dần, Ngọ Kỵ tuổi: Thìn, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay quý bạn