Nhà hướng Tây thì nên kích hoạt “tài vị” ở phương nào trong phòng khách để chiêu tài lộc?

Hỏi: Nhà tôi ở hướng Tây, vậy tôi phải kích hoạt tài vị ở phương nào trong phòng khách để chiêu tài lộc? Và kích hoạt bằng cách nào?

bq360t Nhà hướng Tây thì nên kích hoạt “tài vị” ở phương nào trong phòng khách để chiêu tài lộc?

Trả lời: Theo phong thủy huyền không phi tinh, nhà hướng Tây, nếu vào ở trước ngày 04/02/2004 thì lấy phương Tây Nam và phương chính Bắc của phòng khách (so với trung tâm phòng khách) làm tài vị.

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 2 phương trên bồn tụ bảo màu trắng sẽ có tác dụng chiêu tài lộc rất tốt.

bontubaotrang4 Nhà hướng Tây thì nên kích hoạt “tài vị” ở phương nào trong phòng khách để chiêu tài lộc?

Bồn tụ bảo màu trắng

Nếu vào ở sau ngày 04/02/2004 thì lấy phương chính Nam, phương chính Tây, phương Đông Bắc của phòng khách (so với trung tâm phòng khách) để làm tài vị.

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 3 phương trên bồn tụ bảo màu vàng sẽ có tác dụng chiêu tài lộc hiệu quả.

bontubaovang5 Nhà hướng Tây thì nên kích hoạt “tài vị” ở phương nào trong phòng khách để chiêu tài lộc?

Bồn tụ bảo màu vàng

Nếu nhà hướng tây mà lệch về phía bên trái 15 độ (tức là trong 15 độ cung Canh), nếu vào ở trước ngày 04/02/2004 thì lấy phương chính Bắc, phương Đông Bắc và phương Tây Bắc của phòng khách (so với trung tâm phòng khách) làm tài vị.

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 3 phương trên bồn tụ bảo màu trắng sẽ có tác dụng gia tăng tài lộc.

Nếu vào ở sau ngày 04/02/2004 thì lấy phương chính Đông, phương chính Bắc và phương Tây Nam của phòng khách (so với trung tâm phòng khách) để làm tài vị.

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 3 phương trên bồn tụ bảo màu vàng sẽ có tác dụng chiêu tài lộc rất hiệu quả.

Nguồn: “1.001 câu hỏi đáp trên Blogphongthuy.com”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cùng Danh Mục

Bình Luận Facebook

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>