Tử vi năm 2014 tuổi Tân Dậu – nam mạng

Sanh năm: 1921, 1981 và 2041 Cung ĐOÀI. Trực MÃN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON CHÓ Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Thiên La: Đề phòng tai nạn và bệnh tật Mạng: Mộc gặp năm Hỏa:

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Dậu – nữ mạng

Sanh năm: 1921, 1981và 2041 Cung CẤN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON CHÓ Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi Hạn: Diêm Vương: Người xa mang tin buồn Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Ty. Kỵ tuổi: Tý, Ngọ, Mão Tổng quan: Năm nay ngoại tam hợp Thái Tuế,

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Dậu – nam mạng

Sanh năm: 1933, 1993 và 2053 Cung CHẤN. Trực THÀNH Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Dậu – nữ mạng

Sanh năm: 1933, 1993 và 2053 Cung CHẤN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm gà) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Sao: Mộc đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Ty. Kỵ tuổi: Tý, Ngọ, Mão Tổng quan: Năm nay quý bạn

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Dậu – nữ mạng

Sanh năm: 1957, 2017 và 2077 Cung CHẤN Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON KHỈ Sao: Mộc đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Ty. Kỵ tuổi: Tý, Ngọ, Mão Tổng quan: Năm

Tử vi năm 2014 tuổi Ất Dậu – nữ mạng

Sanh năm: 1957, 2017 và 2077 Cung TỐN. Trực BẾ Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON KHỈ Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt

TuviGLOBAL – Chấm Lá Số Tử Vi Chính Xác – Xem Bói Tử Vi Hay