Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Dần – nam mạng

Sanh năm: 1962, 2022 và 2082 Cung CẤN. Trực TRỪ Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON NGỰA Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Địa Võng: Tai tiếng, coi chứng tù tội Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp

Tử vi năm 2014 tuổi Ất Sửu – nam mạng

Sanh năm: 1925, 1985 và 2045 Cung TỐN. Trực KIÊN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CHÓ Sao: Thổ tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp tuổi: Ty.,

Tử vi năm 2014 tuổi Ất Sửu – nữ mạng

Sanh năm: 1925, 1985 và 2045 Cung TỐN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CHÓ tu vi 2014 Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp tuổi: Ty., Dậu Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Mùi Tổng quan: Năm nay

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Sửu – nam mạng

Sanh năm: 1949, 2009 và 2069 Cung ĐOÀI. Trực BÌNH Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà XÍCH ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CÚ  tu vi 2014 Sao: Thổ tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Hỏa gặp năm Thổ:

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Sửu – nữ mạng

Sanh năm: 1949, 2009 và 2069 Cung ĐOÀI Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CHIM CÚ Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Ty., Dậu Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Mùi Tổng quan: Năm nay tuy chịu nhiều

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Sửu – nam mạng

Sanh năm: 1961, 2021 và 2081 Cung ĐOÀI. Trực THÂU Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNG ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Sao: Thái âm: Toại nguyện về danh lợi Hạn: Diêm Vương: Người xa mang tin buồn Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp

TuviGLOBAL – Chấm Lá Số Tử Vi Chính Xác – Xem Bói Tử Vi Hay