Rồng ngoài việc hóa giải thị phi và họa tiểu nhân ra, thì rồng còn có tác dụng gì?

Hỏi: Theo phong thủy học, thì vật phẩm phong thủy rồng ngoài việc dùng để hóa giải thị phi và họa tiểu nhân ra, thì rồng còn có tác dụng gì?

rong3 Rồng ngoài việc hóa giải thị phi và họa tiểu nhân ra, thì rồng còn có tác dụng gì?

rvn6 Rồng ngoài việc hóa giải thị phi và họa tiểu nhân ra, thì rồng còn có tác dụng gì?

rongvonngoc5 Rồng ngoài việc hóa giải thị phi và họa tiểu nhân ra, thì rồng còn có tác dụng gì?

rongvonngoc4 Rồng ngoài việc hóa giải thị phi và họa tiểu nhân ra, thì rồng còn có tác dụng gì?

rongvonngoc8 Rồng ngoài việc hóa giải thị phi và họa tiểu nhân ra, thì rồng còn có tác dụng gì?

rongvonngoc7 Rồng ngoài việc hóa giải thị phi và họa tiểu nhân ra, thì rồng còn có tác dụng gì?

rongvonngoc3 Rồng ngoài việc hóa giải thị phi và họa tiểu nhân ra, thì rồng còn có tác dụng gì?

rongvonngoc2 Rồng ngoài việc hóa giải thị phi và họa tiểu nhân ra, thì rồng còn có tác dụng gì?

Nếu muốn khai vận, cải vận, thì nên đặt “rồng vờn ngọc” trong văn phòng hoặc trong phòng khách, hoặc trong cửa hàng, để khai vận, mang lại vận thế cát tường, để loại bỏ khó khăn, mang may mắn về công danh và tài lộc.

Nguồn: “1.001 câu hỏi đáp trên Blogphongthuy.com”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cùng Danh Mục

Bình Luận Facebook

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>