tử vi 2015 Ất mùi

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Ất Hợi 21 TUỔI – ÂM NAM

ẤT HỢI – 21 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 31-1-1995 đến 18-2-1996) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bạn Mệnh Mắt Mèo   Tướng tinh : Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Quý Hợi 33 TUỔI – ÂM NAM

QUÝ HỢI – 33 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 13-2-1983 đến 01-2-1984) Vật Phẩm May Mắn: Hợi Vượng Tài   Tướng tinh : Con Gà. Con dòng Hắc Đế, quan lộc.

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Kỷ Hợi 57 TUỔI – ÂM NAM

KỶ HỢI – 57 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 8-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm May Mắn: Chuỗi Ngọc Phỉ Thúy A+   Tướng tinh : Con Gấu : Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Thủy Diệu : Lo lắng, buồn phiền HẠN : Thiên tinh : Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN : Thử quy Điền (Chuột về

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Tân Hợi 45 TUỔI – ÂM NAM

TÂN HỢI – 45 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Đá Hoàng Long   Tướng tinh : Con Cọp.

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Đinh Hợi 69 TUỔI – ÂM NAM

ĐINH HỢI 69 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 22-1-1947 đến 9-2-1948) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Kích Hoạt Vận May   Tướng tinh: Con Dơi.

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Ất Hợi 81TUỔI – ÂM NAM

ẤT HỢI 81 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 4-2-1935 đến 23-1-1936) Vật Phẩm May Mắn: Tam Đa Phúc Lộc Thọ   Tướng tinh: Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (lửa trên núi) SAO: Mộc Đức : Phúc lộc đầy đủ HẠN: Huỳnh tuyền : Phòng bệnh nặng VẬN NIÊN: Kê giáp viên (gà về vườn) tốt THIÊN CAN: Ất gặp