tử vi 2015 tuổi tý

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Kỷ Tỵ 27 Tuổi – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ TỴ – 27 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 6-2-1989 đến 26-1-1990) Vật Phẩm May Mắn: Rắn Tụ Bảo Tướng tinh: Con Khỉ, Có dòng Thanh Đế, Trường mạng MẠNG: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về vườn) THIÊN CAN: Kỷ gặp

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Ất Tỵ 51 Tuổi – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – ẤT TỴ – 51 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 2-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Ấn Rồng Tăng Quyền Lực Tướng tinh: Con Trâu – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn) SAO: La hầu: Hao tài, bệnh hoạn HẠN: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương), xấu

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Đinh Tỵ 39 Tuổi – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH TỴ – 39 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 18-2-1977 đến 16-2-1978) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Tỳ Hưu Tướng tinh: Chim Cú. Con dòng Huỳnh Đế, Phú Quý MẠNG: Sa Trung Thổ (Đất pha cát) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân, nhẹ VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột về đồng),

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Quý Tỵ 63 Tuổi – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ TỴ – 63 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 14-2-1953 đến 2-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Ngọc Myanmar Tướng tinh: Chó Sói – Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường Lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN: Toán Tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về vườn) tốt THIÊN CAN: Quý

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Tân Tỵ 75 Tuổi – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – TÂN TỴ – 75 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Xanh Tía Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch Lạp Kim (Vàng Chân Đèn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam Kheo: Phòng xây xát tay chân nhẹ VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Kỷ Tỵ 27 Tuổi – Âm Nam

KỶ TỴ – 27 TUỔI –ÂM NAM (Sanh từ 6-2-1989 đến 26-1-1990) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tỳ Hưu Thạch Anh Đen Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) Sao: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Huỳnh tuyền: phòng bệnh nặng Vận niên: Kê giáp Viên ( gà về vườn) Thiên can: Kỷ gặp Ất: