Vị Phật nào độ mạng cho người tuổi Mùi và tuổi Thân?

Hỏi: Tôi nghe mọi người nói, trong sách Phật và kể cả sách về Tử vi đều cho biết mỗi tuổi trong 12 con giáp đều có một vị Phật độ mạng. Vậy cho tôi hỏi, người tuổi Mùi và tuổi Thân thì được vị Phật nào độ mạng? Và muốn vị Phật đó độ mạng thì phải như thế nào?

pbmtuoimui4 420x350 Vị Phật nào độ mạng cho người tuổi Mùi và tuổi Thân?

Trả lời: Mỗi tuổi đều có một vị Phật độ mạng, nên được gọi là Phật bản mệnh. Tuy nhiên cũng có trường hợp một vị Phật độ mạng cho cả hai tuổi.

Phật bản mệnh được phân định năm sinh theo “Địa chi” từ Tý đến Hợi, nên được gọi là Phật bản mệnh tuổi Tý đến Phật bản mệnh tuổi Hợi.

Mỗi Phật bản mệnh đều có rất nhiều công đức đặc thù khác nhau, đều mang lại điều tốt lành cho bạn, ngầm bảo hộ bạn trong cuộc sống.

Vì vậy người sinh năm Mùi và năm Thân sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Phật Như Lai Đại Nhật, đại diện cho trí tuệ Phật giáo tối cao.

Ngài sẽ mang lại cho bạn sức mạnh của ánh sáng và tri thức, giúp bạn vượt qua mọi khổ đau, bi ai trong cuộc sống, nắm bắt được những nét tinh hoa của vạn vật, dũng cảm tiến lên phía trước để đến với chân trời của ánh sáng và niềm vui.

Phật bản mệnh tuổi Mùi và tuổi Thân là Như Lai Đại Nhật đại diện cho trí tuệ Phật giáo tối cao, ngài giống như mặt trời, bố thí các loại công đức cho chúng sinh một cách vô tư.

Những người sinh năm Mùi và năm Thân sẽ nhận được sự phù hộ của Ngài, cũng như được quý nhân phù trợ, khiến cho sự nghiệp thành tựu, làm nên nghiệp lớn.

Nếu muốn cầu bình an, may mắn, hạnh phúc, người sinh năm Mùi và năm Thân nên đeo mặt dây chuyền hình tượng Phật bản mệnh tuổi Mùi hoặc tuổi Thân, sẽ được Ngài phù hộ cho tuổi của mình.

Mặt dây chuyền Phật bản mệnh tuổi Mùi và tuổi Thân:

pbmtuoimui 420x350 Vị Phật nào độ mạng cho người tuổi Mùi và tuổi Thân?pbmtuoimui4 420x350 1 Vị Phật nào độ mạng cho người tuổi Mùi và tuổi Thân?pbmtuoimui5 420x350 Vị Phật nào độ mạng cho người tuổi Mùi và tuổi Thân?pbmtuoimui2 420x350 Vị Phật nào độ mạng cho người tuổi Mùi và tuổi Thân?

Nguồn: “1.001 câu hỏi đáp trên Blogphongthuy.com”

Cùng Danh Mục

Bình Luận Facebook

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>